YXQ-50SII 上海博迅实业有限公司 高压灭菌锅
当前位置:首页 > 电热干燥箱 > 鼓风干燥箱

电热干燥箱 鼓风干燥箱

电热干燥箱

介绍:上海博迅实业有限公司干燥箱也称之为博讯烘箱,是用来干燥箱玻璃器皿,去除水分的设备,按外形分为台式和立式两种,按功能有鼓风和真空烘烤
BXH-65S精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BXH-65S精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 1
BXH-130S精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BXH-130S精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 1
BXH-280S精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BXH-280S精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 1
BXH-530S精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BXH-530S精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 1
GZX-9023MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

GZX-9023MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 1925
GZX-9030MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

GZX-9030MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 2186
GZX-9070MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

GZX-9070MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 2805
GZX-9140MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

GZX-9140MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 3561
GZX-9240MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

GZX-9240MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 4318
GZX-9420MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

GZX-9420MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 11413
GZX-9076MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

GZX-9076MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 3149
GZX-9146MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

GZX-9146MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 4043
GZX-9246MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

GZX-9246MBE电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 4799
BGZ-30电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BGZ-30电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 2530
BGZ-70电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BGZ-70电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 3011
BGZ-140电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BGZ-140电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 3768
BGZ-240电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BGZ-240电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 6600
BGZ-420电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BGZ-420电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 12238
BGZ-76电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BGZ-76电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 3493
BGZ-146干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BGZ-146干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 4249
BGZ-246电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BGZ-246电热鼓风干燥箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 4936
上海博迅BXH-65电热鼓风干燥箱

上海博迅BXH-65电热鼓风干燥箱

市场价:¥ 1
上海博迅BXH-130电热鼓风干燥箱

上海博迅BXH-130电热鼓风干燥箱

市场价:¥ 1
BXH-65精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BXH-65精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 1
BXH-130精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

BXH-130精密烘箱_上海博迅实业有限公司医疗设备厂

市场价:¥ 1